Pompy miechowe


magnetyczne

odśrodkowe

zębate

oscylacyjne

 tabele odporności
 chemicznej

Ogólne cechy pomp miechowych.

Pompy dozujące pompy GRI wykorzystują opracowane przez firmę GRI mieszki i zawory, zapewniające dokładne i ekonomiczne dozowanie z długą żywotnością. Własne, mieszane materiały z polipropylenu oraz szeroki wybór elastomerów do produkcji zaworów i uszczelnień typu O-ring pozwala produkować odporne chemicznie pompy zdolne obsługiwać wiele płynów.

Pompy dozujące pompy zostały zaprojektowane specjalnie do pomiarów wymagających niskich ciśnień tłoczenia. Pompy mieszkowe są z powodzeniem stosowane w procesorach foto, w maszynach poligraficznych, rentgenowskich i stomatologicznych, systemach odzyskiwania srebra, przyrządach naukowych i analitycznych, dozowania detergentów, urządzeniach do analizy krwi, przemysłowych płuczkach podłogowych, urządzeniach do termoterapii, w
systemach oczyszczania ścieków.

Ogólne parametry pomp miechowych.
Przepływ: Od 3,9 ml / min do 3000 ml / min, w zależności od konfiguracji pompy, prędkości obrotowej i długości skoku.
- Maksymalne ciśnienie tłoczenia: Zakres od 5 do 50 psi w zależności od wielkości mieszka.
- Maksymalna temperatura płynu: do 60 ° C.
(zmniejszone  ciśnienie o 50% w przypadku temperatur cieczy powyżej 49 ° C).
- Lepkość / ścieki: Maksymalna lepkość płynu wynosi 5000 CGS. Zawory kulkowe (poppet valve) mogą obsługiwać drobne
  zawiesiny.
Zawory Duckbill są zalecane w przypadku ciężkich szlamów lub materiałów włóknistych.

Materiały konstrukcyjne kontaktujące się z roztworami:
- przyłącza - polipropylen.
- uszczelki i zawory - EPT, Hypalon®, Viton®/Fluoroelastomer lub inne wg. tabeli
  odporności chemicznej.
- miechy – trzy różne rodzaje polipropylenu.
 


Pompy typu STANDARD  I   BEL O JUST


Pompy stosuje się w urządzeniach gdzie wymagana jest dokładna ilość odmierzanej cieczy (dokładność pompy ± 0.5% na jeden skok miecha). Przewidziane dla różnych roztworów zawierających substancje korodujące, detergenty, syropy i alkohole oraz jako pompy regeneracyjne w maszynach fotograficznych. Pompy dostępne są z sześcioma średnicami miecha: 1/2", 3/4", 1", 1-1/2", 2" i 2-1/2". Wydajność pomp od 16.3 do 2062.5 ml/min. Dwa rodzaje mechanizmów napędowych - standardowy i BEL O JUST® pozwalające łatwo regulować skok miecha - wydajność pompy. W systemie BEL O JUST® można zmieniać wydajność w trakcie pracy pompy.(może być stosunkowo łatwo zmieniana w zakresie 10 do 100% wydajności pompy).
            Pompy typu COMPACT

Linia kompaktowych pomp miechowych - (dokładność do ± 0.75% na jeden ruch miecha), jest projektowana do zasto-sowań niskociśnieniowych. Pompy dostę-pne są z pięcioma średnicami miecha: 1/2", 3/4", 1", 1-1/2" i 2". Wydajność od 3.8 do 1350 ml/min. (może być stosunkowo łatwo zmieniana w zakresie 10 do 100% wydajności pompy).
                    Pompy typu MINI

Pompy miechowe typu MINI (dokładność do
± 0.75% na jeden ruch miecha), są projekto-wane do zastosowań niskociśnieniowych i dla niewielkich wydajności. Pompy dostępne są z pięcioma średnicami miecha: 3/4", 1", 1-1/2" i 2". Wydajność od 3.3 ml/min. do 225 ml/min. (może być stosunkowo łatwo zmieniana w zakresie 10 do 100% wydajności pompy).

 

           Pompy typu POCKET

Pompy miechowe typu POCKET (dokładność do ± 0.75% na jeden ruch miecha), są projektowane do zastosowań niskociśnieniowych i dla niewielkich wydajności. Pompy wykonane są z materiałów odpornych chemicznie. Zapewniają długi czas bezawaryjnej pracy przy stosunkowo niskich kosztach zakupu.
               


Strony katalogowe GRI (eng) - pliki PDF.