Pompy magnetyczne


zębate

odśrodkowe

miechowe

oscylacyjne

 tabele odporności
 chemicznej

 


Pompy konstruowane są w ten sposób, że sprzężenie między silnikiem a częścią pompującą roztwory (wirnikiem) odbywa się za pomocą obrotowych magnesów. Pozwala to na całkowite oddzielenie części „mokrej” pomp od części napędowej. Taka konstrukcja pozwala stosować pompy do pracy z nawet silnie korodującymi roztworami chemicznymi.

Pompy magnetyczne nie są samozasysające i powinny zasadniczo pracować w stanie „zalanym”. Krótkie okresy pracy „na sucho” nie uszkadzają pompy.

Maksymalna temperatura pracy - do 95° C

Materiały konstrukcyjne kontaktujące się z roztworami:
Rodzaj materiałów zależny jest od typu pompy. Najczęściej używane są materiały ceramiczne, żywice węglowe, EPT i Viton®/Fluoroelastomer.
 

  

WYDAJNOŚĆ I WYSOKOŚĆ TŁOCZENIA (dla 50Hz)

Typ pompy

15651

16650

17650

18650

14110

14520

Maksymalna wydajność ( l/min)

12

8

17,6

32,6

32

82

Maksym. ciśnienie w systemie (Bar)

4,3

4,3

4,3

1,5

4,3

4,3

Temperatura roztworu (max. 0C)

95

71

95

82

95

95

Napięcie zasilania

115V/AC
230V/AC
12V/DC

115V
230V

115V/AC
230V/AC
12V/DC

115V
230V

115V
230V

115V
230V

 
typ pompy krzywa
15651 A
16650 B
17650 C
18650 D
14110 E
14520 F

Strony katalogowe GRI (eng) - pliki PDF

   
  zestawienie części  zamienne