Tabela odporności chemicznej


magnetyczne

odśrodkowe

oscylacyjne

miechowe

Tabele te zostały opracowane na podstawie publikacji dostawców materiałów i testów laboratoryjnych. Dane te mogą się różnić od efektów praktycznych i nie mogą dawać pełnej gwarancji. Ponieważ temperatura pracy, stężenia roztworów, ich kombinacje, ciśnienie, mieszanie, napowietrzanie, toksyczność i szereg innych parametrów mogą być każdorazowo inne.

Wykwalifikowany personel GRI stara się dokonywać testów uwzględniając różne warunki pracy pomp ale nie może uwzględnić wszystkich możliwości. dlatego też nie należy używać pomp przed ustaleniem dokładnego składu roztworów, parametrów podanych przez producenta i innych możliwych do ustalenia danych. Jeżeli określony roztwór nie jest uwzględniony w tych tabelach należy jego skład (lub oddziaływanie) ustalić z producentem.

(plik formatu EXCEL)

 


Strony katalogowe GRI (eng) - pliki PDF.